EUR Pall

Licenstillverkad EUR-pall för pallöverföringssystemet. Finns naturligtvis även som begagnad godkänd, och som B-pall (engångspall).