Välkommen till Multico Europe AB.

Vi är Din kompletta träemballageleverantör, med lager i Syd, Öst, Väst & Mellansverige.

Export till övriga Europa.

Vårt motto är att alltid finnas nära kunden, samt att leveranstid och kvalitetskrav hålles!
Vi tillhandahåller förutom presenterade standardprodukter, alla typer av specialemballage, samt kompletta lösningar.